Skriv in ditt sökord här...

Tjänster

Installation, Service etc

Installation av värmepump

För dig som är husägare är en värmepump det självklara valet för energisnål och miljövänlig uppvärmning. En värmepump kan ses som en relativt kostsam investering, men detta får du oftast tillbaka genom att de rörliga värmekostnaderna sänks. En värmepumps energieffektivitet är det som avgör hur goda förutsättningar det finns för att få en god ekonomi  på driftskostnaden i ett värme eller kylsystem.

Läs mer

Skräddarsydda ventilationssystem

För nybyggnationer och äldre hus.

Läs mer

Injustering av värmesystem

Injusteringen handlar om flödet och trycket i värmesystemet, hur mycket vatten som snurrar i elementen runt om i fastigheten. Det ska vara ett visst antal liter i varje radiator och ett visst  tryck.

Runt om i huset sitter ett antal termostater som känner av temperaturen och slår av på elementen vid behov. Men en felaktigt optimerad anläggning tvingar ofta termostaterna att slå av och på hela tiden, tills de helt enkelt går sönder efter ett par år.

Optimering av styrsystemet

Styrsystemet är det som reglerar att värmesystemet levererar rätt temperatur ut i huset. Systemet sitter oftast direkt på värmeanläggningen.

Ett vanligt problem är att inställningarna blivit fel pga den mänskliga faktorn. Någon har försökt sig på att korrigera något utan att riktigt vara insatt i hur komplext systemet är.

Vi går igenom hela systemet och ser till att det optimeras för den aktuella fastigheten.