Skriv in ditt sökord här...

Värmepump

Det energisnåla och miljövänliga valet

Värmepump - Det självklara valet

För dig som är husägare är en värmepump det självklara valet för energisnål och miljövänlig uppvärmning. En värmepump kan ses som en relativt kostsam investering, men detta får du oftast tillbaka genom att de rörliga värmekostnaderna sänks. En värmepumps energieffektivitet är det som avgör hur goda förutsättningar det finns för att få en god ekonomi  på driftskostnaden i ett värme eller kylsystem. Installatörens kompetens är det som sedan avgör hur bra systemet fungerar när det är driftsatt och alla nödvändiga anpassningar och intrimningar är gjorda.

Olika typer av värmepumpar

Några hämtar energi från marken, berggrunden, vattnet i en sjö. Andra hämtar energin från utomhusluften eller inomhusluften. Alla har dock en sak gemensamt, de sparar energi åt slutanvändaren. Man kan distribuera ut värmen på en rad olika sätt såsom vattenburet system, radiatorer, golvvärme, fläktkonvektorer. Luftburet genom ett ventilationssystem med hjälp av vattenburna värmebatteri mm.

 

Hur väljer jag rätt värmepump?

Vilken typ av värmepump som passar dig beror på flera faktorer, dels på hur mycket el du förbrukar varje år. Har ditt hus låg energianvändning kan uteluft vara en potentiell värmekälla. Har huset hög energianvändning ska du istället välja en värmepump som hämtar värme ur mark, berg, grundvatten eller sjö. Men detta beror också på hur stort hus du har och i vilken del av landet du bor i. I norr är det framförallt bergvärme som gäller eftersom att en bergvärmepump är stabil och kan hålla huset varmt även under de kallaste dagarna. Men ju längre ner i landet du kommer blir valet desto svårare.

I de mellersta delarna och längre söderut i Sverige ger det ungefär lika stor effekt med en luftvatten-värmepump som med bergvärme, framförallt under en mild vinter. Dessutom är det en lägre investerings-kostnad samt är enklare att installera

Luftvatten-värmepumpar styrs av utomhustemperaturen och ger därför bättre effekt under höst, vår och sommar. Under de senaste åren har det skett stor utveckling inom luftvatten-värmepumpar och idag räknas de som ett av mest effektiva uppvärmningsalternativen på marknaden.

Med mark/jordvärme måste ofta hela tomten grävas upp i samband med installationen. Detta slipper du vid installationen av bergvärme, luftvatten och sjövärme, men det är fortfarande billigare att gräva än att borra för bergvärme.