Skriv in ditt sökord här...

Bergvärmepump

En bergvärmepump hämtar gratisvärme från olika värmekällor. Bergvärmepumpen hämtar värmen från berget, precis som det låter. I villor är det vanligast med berg- eller luftvärme. Fördelen med att utvinna värmen ur berget är att det håller samma jämna temperatur under hela året. De andra alternativen, sjö- och jordvärme, kräver antingen en lättgrävd tomt eller närheten till eget sjövatten.

En förutsättning för att kunna nyttja bergvärme är att det finns ett vattenburet radiatorsystem i huset. För hushåll med direktverkande el lönar det sig sällan att byta. För att bergvärmepumpen ska ge så mycket värme som möjligt är det viktigt att borrhålet är tillräckligt djupt, normalt krävs det att man borrar runt 130-140 meter. Har man långt till berget krävs också ett foderrör som gjuts fast intill berget. Röret fungerar som isolering så att marken ner till berget inte fryser.

Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata.  Du får ett driftsäkert och servicesnålt uppvärmningsalternativ med extremt lång livslängd. Värmefaktorn är mycket hög. Borrhålet tar liten plats och kan installeras även på små tomter. Påverkan på naturen runt borrhålet är minimal. Grundvattennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas.