Skriv in ditt sökord här...

Luft/luft-värmepump

En luft/luft-värmepump hämtar energi ur utomhusluften utanför huset och den solvärme som lagrats där. Med hjälp av fläktaggregatet och dess värmeväxlare kan man utvinna värme och göra energibesparingar även vid temperaturer kring -20°.

På insidan sitter ett fläktaggregat som blåser ut och värmer inomhusluften.
Sommartid kan man vända på processen och istället låta en luftvärmepump utvinna behaglig kyla.

FÖRDELAR

  • Luft/luft-värmepumpen har låg investeringskostnad jämfört med andra värmepumpstyper, men ger ändå en rejäl besparing.
  • Det krävs inte någon speciell storlek på tomtyta eller berggrund under huset.
  • Eftersom att det inte krävs något vattenburet radiatorsystem inomhus är den särskilt lämplig i hus med direktverkande elvärme, oavsett om det är fritidshus eller permanentboenden.
  • Värmepumpen kan utnyttjas för kyldrift sommartid.
  • Cirkulationen av inomhusluften genom aggregatet ger också möjlighet att filtrera bort föroreningar och få en sundare inomhusmiljö.